ติดต่อเรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

365 หมู่ที่ 2 ตำบล ต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

รหัสไปรษณีย์

51000

โทรศัพท์/โทรสาร

053-534509

อีเมล


แผนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน