26 มกราคม 2022

นิเทศ หน่วยบริการในชุมชน และห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติก

นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางสาวรัตติกาล พวงทอง รองผู้อำนวยการฯ และนางสาวอัญชลี กาปัญญา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ เยี่ยมหน่วยบริการในชุมชนอำเภอบ้านธิ, หน่วยบริการในชุมชนอำเภอป่าซาง, ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านป่าตาล และห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ

เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน และพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Share via
Copy link
Powered by Social Snap