พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับวิทยากรสถาบันเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูนและมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์

ได้รับเกียรติจาก นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และประธานร่วมในพิธี นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบกายอุปกรณ์แก่เด็กพิการ และดัดแปลงกายอุปกรณ์ให้เหมาะสมแก่เด็กพิการซึ่งสามารถนำไปประกอบใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมูลค่าอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน จำนวน 668,413 บาท

ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนเด็กพิการให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง อีกทั้งเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ปกครอง ให้มีพลังกายและกำลังใจในการดูแลบุตรหลานของตนให้ดียิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Share via
Copy link
Powered by Social Snap