21 พฤษภาคม 2022

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยนักสหวิชาชีพ

วันที่ 5 – 6 มกราคม 2565 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการโดยนักสหวิชาชีพ ในโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน

ในครั้งนี้ นางเสมอจิต ชูหอยทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นางพิมพ์พิชชา หวายสันเทียะ นางสาวกฤติกา ประสาธน์สุวรรณ์ และนายเสฏฐวุฒิ แสนมา นักสหวิชาชีพ เป็นวิทยากรในการอบรม สร้างความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับภาวะสมองพิการ (Cerebral Palsy) การฟื้นฟูสมรรถภาพในสมองเด็กพิการ, การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหว, การจัดท่านั่ง นอน ยืน ที่ถูกต้อง และกิจกรรมบำบัด การเล่นเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของระบบประสาท ในการอบรมครั้งนี้คณะครู บุคลากร ได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการประเมินเด็กพิการเบื้องต้นและแนะนำผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Share via
Copy link
Powered by Social Snap