ต้อนรับ ดร.สมพร หวานเสร็จ และดร.ปนัดดา วงค์จันตา พร้อมด้วยคณะ​ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

วันที่​ 16​ พฤศจิกายน​ 25 …