ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณจารุวรรณ เมืองมูล และคณะ ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเเอนด์ดับบลิว อินดัสเทรียลเซอร์วิส

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน …

เข้าร่วมการประชุมการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

วันที่​ 20​ พฤศจิกายน​ 25 …

ต้อนรับ ดร.สมพร หวานเสร็จ และดร.ปนัดดา วงค์จันตา พร้อมด้วยคณะ​ นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

วันที่​ 16​ พฤศจิกายน​ 25 …

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณธันยธรณ์ สอิ้งทอง และครอบครัว นำข้าวสาร อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน มามอบให้นักเรียนหน่วยบริการประจำอำเภอแม่ทา

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกา …