ต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร”ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่22″ และ เหล่ากาชาด ประจำจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 …

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ …

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลำพูน เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนในโครงการ”ปันรักปันสุข”

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 25 …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ …

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2564