ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณจารุวรรณ เมืองมูล และคณะ ตัวแทน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเเอนด์ดับบลิว อินดัสเทรียลเซอร์วิส

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน …

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี คุณธันยธรณ์ สอิ้งทอง และครอบครัว นำข้าวสาร อาหาร และของใช้ในชีวิตประจำวัน มามอบให้นักเรียนหน่วยบริการประจำอำเภอแม่ทา

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกา …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ …

ต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร”ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล รุ่นที่22″ และ เหล่ากาชาด ประจำจังหวัดลำพูน

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 …

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ …